TÈCNICA ALEXANDER

QUÈ ÉS LA TÈCNICA ALEXANDER?

Amb la Tècnica Alexander s’aconsegueix exactament el que es dóna en la Natura en bones condicions. La diferència és que nosaltres aprenem a fer-ho conscientment.

- F.M. Alexander -

La Tècnica Alexander és un procés pedagògic que ens permet aprendre a utilitzar el nostre cos amb equilibri i llibertat i aconseguir el màxim rendiment del nostre potencial, tant físic com mental. Ens ajuda a funcionar conscientment, a entendre com és el nostre organisme i a fer-ne un bon ús. La seva pràctica proporciona, benestar, un estat centrat, serè i una actitud atenta i receptiva en el qual el moviment esdevé coordinat, fluid, harmoniós i elegant.

Els beneficis de la Tècnica Alexander són extensos, ja que afecten a totes les funcions de l’organisme.


FM Alexander
© 2012 The Society of Teachers of the Alexander Technique, London

Hi ha gent que la practica per potenciar el desenvolupament personal i professional i, d’altres, per evitar dolències físiques i mentals. Tot i no ser considerada una teràpia, la Tècnica Alexander, és molt recomanable en casos de mals d’esquena, dolors cervicals o lumbars, problemes de veu, desajustaments respiratoris, manca de coordinació i equilibri, ansietat, i altres estats patològics. L’enfocament de la majoria dels tractaments ordinaris es centra en la simptomatologia i intenten minimitzar-ne els seus efectes, mentre que la Tècnica Alexander manté una visió global de l’organisme, va a l’arrel del problema, a la causa, i ofereix les eines que ajuden a la persona a identificar què està fent malament quan està en activitat i a apreciar els efectes que això té sobre el seu funcionament. Un cop la persona identifica allò que provoca el problema, aprèn a evitar-ho.

La Tècnica Alexander és compatible amb el treball d’altres terapeutes.


Si aprenem a usar bé el nostre organisme en millorem el funcionament, les nostres capacitats no queden limitades i desenvolupem el nostre potencial.