COM S'ENSENYA?

Com s'ensenya Com s'ensenya

La Tècnica Alexander s’ensenya individualment, tot i que es poden fer sessions d’iniciació i de reforç en grup.

Les classes individuals poden tenir una durada d’entre 30 i 45 min.

A demés de la informació verbal la mestra utilitza les mans per ajudar a l’alumne a restablir una millor coordinació i equilibri.

Quan l’alumne/a té nocions sobre què consisteix un millor ús de si mateix/a, se li ensenya a evitar patrons habituals d’interferència per permetre un millor funcionament.

Al llarg de les classes l’alumne/a desenvolupa l’habilitat d’apreciar de quina manera respon als diferents estímuls de la vida. Experimenta quins efectes té la seva manera de fer sobre el seu organisme i aprèn a exercir la capacitat de triar de quina manera satisfer les seves necessitats, tot respectant el seu propi funcionament. Aprèn a evitar respostes indesitjables i contraproduents pel seu estat de salut i benestar.


Si pots deixar de fer allò incorrecte, el que és correcte esdevé per si sol.

- F.M. Alexander -